Mensen die veel chocolade eten zijn vaker somber. De vraag is nu wat de oorzaak is en wat het gevolg, zo stellen Natalie Rose en collega’s (University of California, San Diego) in Archives of Internal Medicine.

Rose ondervroeg ongeveer 1.000 (niet officieel depressieve) volwassenen uit San Diego over hun chocoladeconsumptie, en beoordeelde tevens hun gemoedstoestand met behulp van de ‘depressieschaal’ van het Center for Epidemiologic Studies. Er kwam inderdaad een statistisch verband uit: hoe meer repen iemand per maand naar binnen werkt, hoe somberder hij of zij is.

 

Over de verklaring tasten de onderzoekers volkomen in het duister. Het kán zijn dat mensen proberen om met chocolade hun sombere gevoelens weg te vreten: volgens het volksgeloof werkt dat, al is er geen wetenschappelijk bewijs voor.

 

Het kan ook zijn dat depressieve klachten onbewust leiden tot trek in zoetigheid.

 

Maar het is ook mogelijk dat chocoladeconsumptie op de langere termijn negatieve effecten heeft, net als bijvoorbeeld alcohol. Het zou in theorie zelfs kunnen dat er stoffen in zitten die rechtstreeks depressieve klachten veroorzaken.

 

Nader onderzoek lijkt dringend gewenst.

 

bron: BBC News

Onderwerpen