Op 1 januari is het nieuwe TU Delft Process Technology Institute formeel van start gegaan. Het moet vooral gaan werken aan de internationale uitstraling van het bestaande Delftse procestechnologie-onderzoek, zo valt op te maken uit een persbericht.

Op de iets langere termijn zal het instituut oop gemeenschappelijke onderzoeksfaciliteiten gaan beheren. Om te beginnen wordt de realisatie beloofd van een ‘macrolab’, dat groot genoeg is om processen te testen op pilotplantschaal. Waar en wanneer staat er niet bij; vermoedelijk maakt het deel uit van de nieuwbouwplannen voor de hele faculteit Technische Natuurwetenschappen, waarvan onlangs de zoveelste nieuwe versie het licht zag.

Volgens prof. Andrzej Stankiewicz, de directeur van het nieuwe instituut, kan de TU Delft in principe tot de wereldwijde top-10 van de procestechnologie behoren. “Het bijzondere is dat we op dit gebied kennis in huis hebben op elke denkbare schaal. Van nanotechnologie tot grootschalige industriële processen.”

Alleen kost het soms moeite om die kennis te traceren. “Momenteel zijn er verspreid over de universiteit veertien leerstoelen op twee faculteiten en vijf afdelingen mee bezig. Niet verwonderlijk voor zo’n breed vakgebied, maar wel verwarrend voor de buitenwereld.”

Bovendien wordt de positie van het Nederlandse onderzoek bedreigd door teruglopende studentenaantallen en afnemende investeringen vanuit de chemische industrie.

Eerste taak van het TU Delft Process Technology Institute wordt dan ook een duidelijkere profilering. In onderling overleg hebben de deelnemende hoogleraren gekozen voor een indeling in drie toepassingsgebieden die ook voor de industrie interessant zouden moeten zijn: procesintensificatie, biochemische procestechnologie en procestechnologie voor geavanceerde materialen. Of dit betekent dat er ook onderzoeksrichtingen worden geschrapt is onduidelijk.

Op vrijdag 2 maart 2012 is er een internationaal lanceringsymposium met als thema: ‘Process Technology For The Future World: Building Bridges Across Own Boundaries’. Het programma is helaas nog niet bekend.

bron: TU Delft

Onderwerpen