HET Instrument gaat fuseren. De vakbeurs voor laboratoriumtechnologie, industriële automatisering en elektronica, georganiseerd door de federatie FHI, wordt samengevoegd met het evenement Industrial Automation & Drives van de federatie Aandrijven en Automatiseren (FEDA).

Het betekent in elk geval dat HET Instrument volgend jaar weer in Utrecht wordt gehouden. En hoogstwaarschijnlijk ook dat de beurs dan niet meer HET Instrument zal heten, zo valt op te maken uit een gemeenschappelijk persbericht van FHI en FEDA.

Over de samenwerking waren vorig jaar al afspraken gemaakt, maar de handtekeningen zijn nu pas definitief gezet. Afgesproken is dat de gezamenlijke beurs minstens tot en met 2020 eens in de twee jaar eind september/begin oktober wordt gehouden. Over een nieuwe naam wordt de komende maanden nog nagedacht.

Wat niet met zoveel woorden in het persbericht staat is dat de HET-beurs nu de facto onderdeel gaat uitmaken van een conglomeraat dat tot nu toe bekend stond als de Industriële Week. Industrial Automation & Drives (voorheen Aandrijftechniek) was daar al onderdeel van. De andere twee grote evenementen onder deze paraplu, de verpakkingsbeurs Macropak en de procesapparatuurbeurs Industrial Processing, staan eveneens voor 30 september tot en met 3 oktober gepland. Of de verzamelnaam Industriële Week nog wordt gehandhaafd valt overigens te betwijfelen; de overkoepelende website is sinds de editie van vorig jaar niet meer bijgewerkt.

Van zo’n samenwerking met de Industriële Week was een aantal jaren geleden ook al sprake. Toen liepen de besprekingen stuk op de vrees van het FHI-bestuur voor een te dominante rol van Week-organisator VNU Exhibitions, een volle dochter van ‘huisbaas’ Jaarbeurs.

Gevolg was dat HET Instrument de Jaarbeurs verruilde voor de Amsterdamse RAI. De beurs viel nog net niet samen met de Industriële Week, maar er zaten hooguit een paar weken tussen. Tot grote ergernis van veel exposanten uit de elektronica- en automatiseringshoek die zich gedwongen zagen om op allebei de beurzen te gaan staan.

De meeste bezoekers hebben intussen aan één beurs genoeg. Wie vorig jaar HET Instrument bezocht heeft kunnen zien waar het toe leidde: het laboratoriumgedeelte draaide als vanouds maar de rest liep leeg. Het lijkt er op dat het FHI-bestuur ook haar conclusies heeft getrokken en de concurrentiestrijd heeft opgegeven.

De vraag is intussen wat de exposanten uit de laboratoriumhoek er van zullen vinden. Velen hoopten al stilletjes dat HET Instrument uiteindelijk vanzelf een pure laboratoriumbeurs zou worden. In plaats daarvan wordt het lab-gedeelte nu min of meer een vreemde eend in een door werktuigbouwers en elektronici gedomineerde bijt. Er zijn al geluiden dat niet iedereen daar blij mee is.

bron: FHI/FEDA

Onderwerpen