De UvA heeft octrooi aangevraagd op een katalysator die cyanides in het afvalwater van staalfabrieken afbreekt. Hij zou efficiënter en goedkoper moeten werken dan de huidige processen, suggereren Gadi Rothenberg en collega’s in een persbericht.

Onder de condities die heersen in een hoogoven (koolstof, stikstof en zeer hoge temperaturen) is de vorming van die cyanides onvermijdelijk. Ze komen naar buiten met de afgassen en worden daar als het goed is weer uit verwijderd door een natte wasser (‘scrubber’). Ze zijn echter veel te giftig om te laten zitten in het water dat uit die wasser komt.

Er zijn verschillende manieren om van die cyanides af te komen, maar oxidatie is het meest gebruikelijk. Chloor en waterstofperoxide zijn het meest populair als oxidator, maar er zijn nog vele andere mogelijkheden.

Welke oxidator Rothenberg en collega’s gebruiken, zullen we pas weten wanneer de octrooiaanvraag openbaar wordt. Misschien is er helemaal geen losse oxidator in het spel. Voorlopig willen de uitvinders alleen kwijt dat hun katalysator heterogeen is en dus niet zelf met het afvalwater wegspoelt. Wat zich precies op het katalysatoroppervlak afspeelt, weten ze zelf nog niet, Maar zoals het persbericht terecht opmerkt, is dat bij heterogene katalyse niet bepaald ongebruikelijk.

Wel is vastgesteld dat het werkt, zowel met een in het lab gesimuleerde afvalwatermix als met écht afvalwater uit een staalfabriek.

bron: UvA

Extra documenten

Klik op de link om deze bestanden te downloaden en te bekijken