Vergeleken met wat er elders in Europa gebeurt vallen de bezuinigingen op het Nederlandse hoger onderwijs nog wel mee. Dat meldt de European University Association EUA in een zojuist verschenen rapport.

Volgens het rapport heeft de crisis het hardste toegeslagen in Letland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn tientallen procenten van de universitaire budgetten afgegaan.

 

In veel andere Europese landen liggen de bezuinigingen onder de 10 procent, maar niet zo gek ver daaronder.

 

In Nederland, Polen, Zwitserland en de Scandinavische landen wordt de nullijn gehanteerd of maar een heel klein beetje bezuinigd.

 

Voor België, Hongarije en Oostenrijk geldt iets dergelijks, maar daar hadden de universiteiten gerekend op méér geld voor het hoger onderwijs. Die beloftes kunnen de overheden nu niet meer nakomen.

 

Alleen in Frankrijk, Duitsland en Portugal stijgen de investeringen in de universiteiten nog wél.

 

Een beeje onduidelijk is wat de crisis voor gevolgen heeft voor de samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven. Nederland is een van de weinige landen waar concrete voorbeelden bekend zijn van publiek/private samenwerkingsprojecten, die zijn afgeblazen.

 

bron: EUA

Onderwerpen