Over je onderzoek vertellen in C2W is voortaan officieel een vorm van valorisatie. In elk geval wanneer je van de UU bent, werd deze week duidelijk.

Volgens de digitale universiteitskrant DUB hebben de Utrechtse decanen en het college van bestuur na lange discussies overeenstemming bereikt over de definitie van valorisatie. Volgens de Wet op het hoger onderwijs van 2005 is die valorisatie een kerntaak van de universiteiten, naast onderwijs en onderzoek. Maar tot nu toe stond nergens zwart op wit wat het precies inhoudt. Dat het synoniem is met geld verdienen met je onderzoeksresultaten, was niet meer dan een aaname (zij het een nogal wijd verbreide).

Volgens de nieuwe Utrechtse definitie is valorisatie veel breder. Maatschappelijke relevantie van onderzoek en het afleveren van afgestudeerden valt er ook onder. En dus óók communicatie over wetenschap en wetenschappelijk onderzoek.

Zelf geeft DUB een optreden in het tv-programma Zembla als voorbeeld van wat voortaan óók valorisatie is, en betrokkene dus punten oplevert.

Er is trouwens ook afgesproken dat onderzoekers officieel tijd voor valorisatie moeten krijgen, en dat bij functioneringsgesprekken aan de orde komt of ze die tijd wel goed hebben benut.

Daarnaast krijgt elke faculteit op zeer korte termijn een ‘valorisatie-aanjager’ en moeten decanen met een visie op valorisatie binnen hun faculteit komen.

bron: DUB

Extra documenten

Klik op de link om deze bestanden te downloaden en te bekijken