Zet E.coli een beetje onder druk en hij gaat koolstofdioxide omzetten in mierenzuur. Wellicht kan deze bacterie zo ons klimaat redden, schrijven Schotse onderzoekers in het tijdschrift Current Biology.

Dat ‘onder druk’ moet je daarbij letterlijk nemen, als in ’een 1:1 mengsel van H2 en CO2 boven de vloeistof in de fermentor, en de gasdruk opvoeren tot 10 bar’.

Het natuurlijke bacteriële enzym FHL (formaatwaterstoflyase) wordt hierdoor in de achteruit gezet. In plaats dat het mierenzuur oxideert tot CO2 en tegelijk protonen reduceert tot moleculaire waterstof, gaat het juist mierenzuur máken.

Dat mierenzuur (of eigenlijk formaat, het anion) wordt door de bacteriën uitgescheiden in de fermentatievloeistof, mits je de pH daarvan boven de 7 weet te bufferen. De formaatconcentratie kan oplopen tot meer dan 500 mM. Tap het af en je kunt er bijvoorbeeld autobussen op laten rijden.

De publicatie suggereert dat elke E.coli in principe dit kunstje beheerst maar dat je de productie behoorlijk kunt opvoeren door een paar genetische ingrepen in het bacteriële metabolisme. In het beste geval wordt binnen een paar uur 100% van de toegevoerde CO2 opgesoupeerd.

Laatste auteur Frank Sargent ging ooit het FHL-complex bestuderen in de hoop dat hij E.coli kon ombouwen tot efficiënt waterstoffabriekje. Of hij de omgekeerde reactie zag aankomen of dat de ontdekking pure mazzel is, blijft onduidelijk. Maar hij is er blij mee: ‘Not all bacteria are bad. Some might even save the planet’, stelt hij in een persbericht.

bron: University of Dundee