Vijf hogescholen stellen een numerus fixus in voor de opleidingen chemie en biologie & medisch laboratoriumonderzoek. De practica zitten vol, meldt het Financieele Dagblad op de voorpagina.

De maatregel gaat volgend studiejaar in bij Inholland in Amsterdam (waar ook biotechnologie met een numerus fixus te maken krijgt), de HAN, en de hogescholen in Leiden, Utrecht en Rotterdam. Twee andere hogescholen zouden zich nog beraden.

De toestroom bij de opleidingen in kwestie is de afgelopen paar jaar verdubbeld, mede dankzij het stimuleringsbeleid van overheid en bedrijfsleven. John van der Willik, directeur techniek aan de Hogeschool Leiden, spreekt van een ‘tsunami aan studenten’. Daardoor is een tekort ontstaan aan zowel labruimte als docenten.

Een woordvoerder van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie laat weten ‘begrip’ te hebben voor de maatregel, maar rekent er wel op dat er snel iets aan het capaciteitsgebrek wordt gedaan omdat de instroom in VNCI-ogen nog altijd te laag is om voor de vergrijzing te compenseren.

Gek genoeg laat Van der Willik dan weer doorschemeren dat er juist te veel hbo-chemici worden opgeleid. Hij ziet onder meer dat hbo-studenten de stageplaatsen overnemen die eigenlijk bedoeld zijn voor het middelbaar laboratoriumonderwijs, wegens gebrek aan beter.

bron: FD