De chemische industrie wil op korte termijn een miljard investeren in fabrieken die chemicaliën maken uit Nederlandse suikerbieten. Zo speelt ze in op de afschaffing van de Europese suikerquota, schrijft het Financieele Dagblad op de voorpagina.

Als mogelijke investeerders worden AkzoNobel en Suiker Unie genoemd, maar ook Avantium. Dat bedrijf dreigde de eerste commerciële PEF-colaflesjesplasticfabriek in de VS te bouwen vanwege het goedkopere aardgas, maar vanwege de goedkopere suiker komt de fabriek nu toch in Europa te staan. Of het Nederland wordt is volgens cfo Frank Roerink nog niet beslist.

Die quota zijn ooit door Brussel ingesteld om te voorkomen dat er een suikeroverschot zou ontstaan en de prijs zou instorten. In oktober 2017 worden ze afgeschaft en verwacht wordt dat de Nederlandse suikerproductie dan op korte termijn met minimaal 14 procent toeneemt, gewoon omdat het landbouwtechnisch makkelijk kán. Kennelijk rekent de industrie er op dat ze al die extra suiker kan inzetten als chemische grondstof.

Begin september kwam Wageningen UR overigens al met een rapport dat hoog opgaf van de toekomstmogelijkheden voor de suikerbietenteelt. En het gekke is dat daarin werd gesuggereerd dat afschaffing van de quota het gebruik van suiker juist onaantrekkelijker dreigt te maken voor de chemische industrie. As er verder niks gebeurt zou alleen kristalsuiker voor consumenten goedkoper worden, en industriesuiker juist duurder. Tussen de regels door viel te lezen dat de toekomstmogelijkheden dus vooral afhingen van het (subsidie)beleid van de overheid.

Dat de chemische industrie nu toch geheel uit zichzelf besluit om in suikerverwerking te investeren, doet een zeker cynisme vermoeden. De ervaring leert dat boeren, als ze de kans krijgen, gaarne bereid zijn om elkaar volledig kapot te concurreren. Een ruime toestroom van spotgoedkope suiker is zo vanzelf gegarandeerd.

Tenzij de chemie eveneens de dynamiek van vraag en aanbod verkeerd inschat en voldoende productiecapaciteit bouwt om elke beschikbare biet drie keer te verwerken, natuurlijk.

bron: FD, WUR