De chemische industrie zou een fonds moeten oprichten dat de rotzooi opruimt als een van haar leden omvalt. Daarvoor pleit althans Liesbeth van Tongeren, Tweede-Kamerlid voor GroenLinks.

Betrokkenen hebben nog niet gereageerd maar de kans lijkt klein dat ze staan te juichen.

Van Tongerens pleidooi is ingegeven door de constatering dat het saneren van het Thermphos-terrein in Vlissingen-Oost minstens 70 miljoen euro gaat kosten. Er circuleren trouwens ook geruchten dat het nog veel duurder wordt. En niemand blijkt te weten wie er voor die strop moet opdraaien.

Thermphos ging eind vorig jaar failliet, en de kans op een doorstart lijkt inmiddels nihil. De fosforfabriek heeft meer dan 40 jaar op de huidige locatie gestaan en in die periode is de onderliggende grond zwaar vervuild.

Nog erger is dat een grote hoeveelheid afval is overgebleven ven het verwerkte fosfaaterts. Daar zit zo ongeveer het hele periodiek systeem doorheen, inclusief een assortiment radio-isotopen. Een geluk bij een ongeluk is dat de Covra-opslag voor radioactief afval slechts een paar kilometer verderop staat, maar dat wil niet zeggen dat de afvoer gratis is.

De verwachte opbrengst van de failliete boedel (lees: de schrootprijs) dekt de saneringskosten bij lange na niet, dus het zit er dik in dat de belastingbetaler er uiteindelijk voor opdraait.

bron: ANP

Onderwerpen