Rathenau-werfkrachtindicator brengt universitaire marketing in kaart

Van alle Nederlandse universiteiten is die in Twente het handigst in het verzamelen van NWO-subsidies. Bij het zwemmen in de derde geldstroom ligt Eindhoven op kop, zo valt af te leiden uit de ‘werfkrachtindicator’ voor universiteiten, die door het Rathenau Instituut is bedacht.

De werfkrachtindicator wordt gepresenteerd in de eerste aflevering van de publicatiereeks ‘Feiten en Cijfers’. Hierin probeert de Rathenau-afdeling Science System Assessment het Nederlandse wetenschapsbedrijf kort en overzichtelijk samen te vatten.

Volgens het instituut zijn de universiteiten in vier groepen te verdelen. De eerste scoort zowel qua wetenschappelijke als qua maatschappelijke werfkracht hoog. Naast Twenten en Eindhoven vallen ook Wageningen, Leiden en Nijmegen binnen deze groep.

Amsterdam en Utrecht doen het wetenschappelijk (d.w.z. bij NWO) goed maar maatschappelijk veel minder; de VU en de UvA ontlopen elkaar hierbij niet veel. Delft en Maastricht scoren alleen maatschappelijk (dus bij de derde geldstroom) redelijk, en Rotterdam, Groningen en vooral Tilburg halen helemaal nergens veel geld binnen.

Volgens het instituut is het ‘interessant’ dat er geen verband blijkt t bestaan tussen de werfkracht en de feitelijke onderzoeksprestaties, gemeten op basis van publicaties en citaties.

bron: ScienceGuide

Onderwerpen