Onder bepaalde omstandigheden kunnen carbynradicalen in water verrassend lang overleven. In elk geval lang genoeg om met elkaar een alkyn te vormen, beweert Avi Bino (Hebrew University of Jerusalem) in Angewandte Chemie.

Zo’n carbyn is een koolstofkern met één binding en drie vrije elektronen. Intuïtief zou je denken dat zo’n radicaal dermate instabiel is dat het reageert met het eerste watermolecuul dat het tegenkomt, lang voordat het een soortgenoot ontmoet.

Maar volgens Bino kan het wel wanneer je begint met een metaalcarbyncomplex, waarbij twee van die carbynen als liganden aan weerszijden van een molybdeencluster zitten. Dit levert inderdaad alkynen op, en de kinetiek doet vermoeden dat bij die reactie meer dan één molecuul bij betrokken is en dat de carbynen dus niet om het molybdeen heen reiken, maar eerst even loskomen.

Er zijn trouwens ook aanwijzingen dat de radicalen reageren met andere moleculen die in de oplossing aanwezig zijn. Dat kan ook alleen maar als ze vrij rondzwemmen.

Tegenover C&EN gaf Bino toe dat hij het zelf in eerste instantie ook een idioot idee vond, maar dat hij nu vrij zeker van zijn zaak is. Hij is nog bezig met vervolgexperimenten die het definitieve bewijs moeten leveren.


bron: C&EN

Onderwerpen