De beste universiteit van Nederland is de UvA maar de beste ter wereld staat in Engeland. Cambridge is Harvard voorbijgestreefd in de QS World University Rankings, zo werd vandaag bekend.

In deze ranking eindigt de UvA op een 63e plaats. Leuven staat op 68, Utrecht op 80, Leiden op 88. De overige Nederlandse en Belgische universiteiten vallen buiten de top-100.

De scheikundefaculteiten presteren dudielijk minder. Eindhoven en de UvA zitten ergens tussen de 51e en de 100e plaats in (nauwkeuriger gegevens worden niet verstrekt), terwijl Groningen, Leiden, Utrecht en Leuven ergens tussen de 101 en de 150 eindigen.

Qua chemische technologie staat Delft wereldwijd op een verdienstelijke 22e plek, Eindhoven en Leuven eindigen in de groep 51-100 en Twente in het cohort 101-150.

Wat medicijnen betreft staan Leiden en de Erasmus op een gedeelde 42e plaats; Maastricht, de UvA, de VU en de UU eindigen tussen de 51 en de 100.

De QS-ranking (voluit Quacquarelli Symonds) is de voortzettng van de Times Higher Education-ranking oude stijl. In 2009 stapte de Times over naar een ander onderzoeksbureau en besloot QS voor zichzelf te beginnen. Sindsdien wordt voortdurend aan de methodiek geschaafd met als gevolg dat de ranking van jaar tot jaar vrij sterk fluctueert. De laatste bijstelling lijkt voor Nederland ongunstig uit te vallen: Utrecht is iets gestegen maar de rest daalt alleen maar.

De QS-ranking is overigens voor 40 procent gebaseerd op academische reputatie. Reputatie bij werkgevers telt voor 10 procent, citatie-indices voor 20 procent, verhouding studenten/stafleden idem. De laatste 10 procent is voor internationale activiteiten.

bron: QS

Onderwerpen