Weet u nog een kunststof waarvan u denkt dat er cadmium in zit? Mail vóór 11 februari het Europese chemicaliënagentschap EChA. Want het zou verboden moeten worden, laat het agentschap vanuit Helsinki weten.

EChA en zijn voorgangers doen al sinds 1988 moeite om het gebruik van cadmium zo veel mogelijk in te perken. Vroeger werden cadmiumverbindingen eel gebruikt als felrode en felgele kleurstof; de oude Heinekenkratjes waren een beroemd voorbeeld. Het metaal is echter carcinogeen en zo giftig dat mensen er zo weinig mogelijk van binnen moeten krijgen. En, zo luidt de redenering, alles wat je nu in plastics stopt, komt ooit een keer in het milieu en in de mens terecht.

Probleem is alleen dat een algemeen cadmiumverbod kennelijk niet haalbaar is. De Europese stoffenwetgeving REACH bevat daarom een lijst van specifieke materialen waar geen cadmium in mag zitten. Momenteel staan op die lijst 16 veel gebruikte polymeren, waaronder polyetheen, polypropeen, pvc, polyurethaan en PET, die hooguit 0,01 gewichtsprocent cadmium mogen bevatten.

Bij de EChA voelen ze aan hun water dat er naast deze ‘usual suspects’ nog wel meer kunststoffen zullen bestaan waar óók cadmium doorheen gaat. Zo staan PMMA, ABS, POM, polycarbonaat en polyamide niet op de lijst terwijl vaststaat dat die ook wel eens met cadmium worden gekleurd.

Die vermoedens worden versterkt doordat in het kader van REACH meer dan 90 registratiedossiers zijn binnengekomen van industriële gebruikers van cadmium en cadmiumverbindingen. Daat zaten er ook een paar tussen van producenten of importeurs die cadmiumcarbonaat of cadmiumoxide leveren voor verwerking in ‘plastics, kabelisolatie, buizen of gegoten artikelen’. Veel meer details geven die registratries niet, en de EChA kan daar ook niet naar vragen omdat het officieel bedrijfsgeheimen zijn.

Met andere woorden: ze hebben in Helsinki geen flauw idee hoe groot het probleem is. Ze weten ook niet wat de economische en maatschappelijke gevolgen zullen zijn als ze al die cadmiumhoudende kunststoffen alsnog van de markt halen.

EChA heeft nu dus een oproep laten uitgaan. Iedereen die iets weet over het huidige gebruik van cadmium in plastics moet dat zo snel mogelijk laten weten. Dat geldt ook voor iedereen die iets kan zeggen over minder toxische alternatieven, en voor iedereen die aannemelijk kan maken dat zulke alternatieven niet bestaan. In het laatste geval kan worden overwogen om een uitzondering op een toekomstig verbod te maken.

bron: EChA

Extra documenten

Klik op de link om deze bestanden te downloaden en te bekijken

Onderwerpen