Metalen kun je uit vervuild water filteren met fullerenol, een aangepaste C-60 buckyball. In Dalton Transactions melden Amerikaanse onderzoekers dat dit filter zelfs onderscheidt maakt tussen verschillende metalen.

Andrew Barron en zijn groep van de Rice University maken de aangepaste buckyball door C-60 fullereen in een sterk basische oplossing te roeren en zo te hydroxyleren. Het molecuul wordt vervolgens toegevoegd aan een oplossing met metaalionen en vormt binnen een minuut een onoplosbaar complex.

De onderzoekers hebben de reactie getest met verschillende metalen, zoals aluminium, zink, nikkel, cadmium en enkele lanthaniden. Deze metalen bevinden zich allemaal in afvalstromen van kolen- of kopermijnen.

De fullerenol bleek wel enige voorkeur te hebben voor tweewaardig positieve metaalionen, vanwege de sterische hinder rondom het bolletje. De diameter van het metaalion heeft ook invloed op de binding, maar hoe dit komt weten de onderzoekers nog niet precies. In ieder geval geldt voor tweewaardige metaalionen dat ze beter binden als het ion klein is, terwijl dit bij driewaardige metaalionen juist andersom is. Door dit verschil is het mogelijk om specifiek één metaal uit de oplossing te halen en wellicht opnieuw te gebruiken.