Tussen nu en 2020 moet een biljoen euro worden geïnvesteerd in pan-Europese distributienetten voor aardgas en elektriciteit. Anders wordt het niets met de verduurzaming van de energievoorziening, zo valt op te maken uit het rapport ‘Energy 2020’ dat vandaag (woensdag) werd gepresenteerd door Europees commissaris voor energie Günther Oettinger.

Het rapport vormt de aankondiging van een nieuwe Europese energiestrategie, die vooral gericht is op een meer internationale aanpak van de problematiek. Met de huidige aanpak wordt het streven van 20 procent minder CO2-uitstoot in 2020 nooit gehaald, zo luidt de waarschuwing.

 

Nu is het nog zo dat de elektriciteitsdistributie van EU-lidstaten vooral nationaal of zelfs regionaal gericht is. Internationale verbindingskabels zijn er wel maar de capaciteit is zeer beperkt. Aardgasnetten zijn in veel gebieden niet eens aanwezig.

 

Op die manier krijg je de opbrengst van windparken, waterkracht- en zonnecentrales nooit bij de mensen die het nodig hebben, zo stelt de EU. Bovendien moet het niet meer mogelijk zijn dat ineens half Europa zonder gas komt te zitten omdat de enige toevoerleiding via Rusland en Oekraïne loopt. En last but not least moet de uitgebreide transportcapaciteit het mogelijk maken dat de Europese energiemarkt écht wordt opengegooid.

 

Het rapport kondig tevens vier grote, Europabrede projecten aan die de energievoorziening duurzamer moeten maken. Zo moet het energiedistributienetwerk niet alleen een grotere capaciteit krijgen maar ook intelligenter worden (‘smart grid’) en moet Europa haar leidende rol terugkrijgen op het gebied van energie-opslag, variërend van stuwmeren tot batterijen.

 

Ook gaat er 9 miljard euro naar een ‘European Industrial Bioenergy Initiative’ dat de grootschalige teelt van tweede-generatiebiomassa van de grond moet tillen.

 

Tot slot wordt begin volgend jaar een ‘Smart Cities’-initiatief gelanceerd dat zich vooral op energiebesparing in de bebouwde omgeving lijkt te gaan richten.

 

bron: EU, BBC News

Onderwerpen