Het bauxietresidu, dat de recente milieuramp in Hongarije heeft veroorzaakt, is een beetje minder schadelijk te maken door er koolstofdioxide in op te slaan. Zo sla je zelfs twee vliegen in één klap, denkt de Amerikaanse geochemicus Chen Zhu.

Zijn plan komt voor de getroffen Hongaren te laat, maar is vooral bedoeld voor de naar schatting meer dan 200 miljoen ton residu die wereldwijd nog ligt te wachten tot er weer een dijk breekt.

 

Het idee, waar Zhu (Indiana University, Bloomington) drie jaar geleden al octrooi op aanvroeg, is om dat residu in elk geval te neutraliseren. Het spul blijft over van het uitlogen van bauxieterts om er aluminiumoxide uit vrij te maken. Voor dat proces wordt geconcentreerd natronloog gebruikt en het residu heeft dan ook een pH tussen de 11 en 13, voldoende om bij mensen ernstige brandwonden te veroorzaken.

 

Zhu wil het residu nu eerst verdunnen door ‘oil field brine’ toe te voegen, het bremzoute water dat mee omhoog komt bij olie- en gaswinning en dat nu vaak nog wordt weggewerkt door het terug de bodem te injecteren. In dat extra water kun je vervolgens CO2 oplossen, zodat koolzuur wordt gevormd dat het loog neutraliseert.

 

Als bijverschijnsel zullen de metaalionen in het residu deels neerslaan in de vorm van carbonaten.

 

Zhu geeft toe dat het residu hiermee niet echt onschadelijk wordt. De metaalionen (vooral aluminium en ijzer, maar Greenpeace heeft er ook arseen, kwik en chroom in aangetroffen) blijven er immers gewoon in zitten. Maar in elk geval kan het zo een stuk minder kwaad wanneer het per ongeluk het leefmilieu inloopt.

 

Hij geeft ook toe dat de behandeling wel eens tamelijk duur zou kunnen zijn. “Maar nu we zo’n ramp als in Hongarije hebben zien gebeuren, den k ik dat bedrijven en overheden nog wel eens zullen nadenken over de vraag wat ‘te duur’ inhoudt.”

 

Samen met aluminiumprocducent Alcoa en het Amerikaanse ministerie van Energie gaat hij de techniek nu verder uitwerken.

 

bron: Indiana University

Onderwerpen