Meer dan 100 prominente organici, waaronder 6 Nobelprijswinnaars en een aantal R&D-directeuren uit de industrie, hebben een brandbrief naar de Britse premier David Cameron gestuurd. Ze protesteren tegen de manier waarop de Britse subsidieverstrekker EPSRC wil bezuinigen op het vakgebied van de organische synthese.

Onder de ondertekenaars zijn de Groningse hoogleraar Ben Feringa en zijn Belgische vakgenoten Istvan Marko en Léon Ghosez.

De EPSRC (voluit Engineering and Physical Sciences Research Council) moet zelf ook zuinig aan doen, in de wetenschap dat de komende jaren 15 procent van het budget (nu nog 760 miljoen pond per jaar) dreigt te verdwijnen. Onder de titel ‘Shaping Capability’ dook vorige maand een plan op dat de nadruk legt op geselecteerde vakgebieden waar Groot-Brittannië internationaal gezien in uitblinkt. Ten koste van de rest, uiteraard.

De EPSRC heeft tot maart volgend jaar de tijd om te bepalen wie de winnaars zijn en wie de verliezers. Een paar vakgebieden hebben echter al te horen gekregen waar ze aan toe zijn. Katalyse krijgt meer geld. Maar de synthetische organische chemie, die de EPSRC nu nog subsidieert met 44 miljoen pond per jaar, staat bovenaan de lijst van vakgebieden waarop zal worden bezuinigd.

Volgens het Amerikaanse tijdschrift C&EN komt er nu rook uit de oren van de Britse organici. In de brandbrief stellen ze dat de chemie- en farmagerelateerde industrie in de breedste zin des woords 258 miljard pond per jaar bijdraagt aan het Britse bruto binnenlands product, en werk verschaft aan 6 miljoen Britten. En dat dat succes voor een groot deel aan organische synthese is te danken.

Gesteld wordt dat organische synthese, en vooral de nieuwe moleculen die het oplevert, een weerslag heeft op een enorm groot gedeelte van de menselijke bedrijvigheid ‘variërend van moleculaire archeologie tot moleculaire zoölogie.’ Minder geld uittrekken voor dit vakgebied is dus onbegrijpelijk: het zou dus de Britse economie ‘verwonden’, het concurrentievermogen onherstelbare schade toebrengen en chemici dwingen om werk te zoeken in het buitenland.

Het zou er met name toe leiden dat er minder nieuwe universitaire spin-offs en andere moleculaire mkb-bedrijven worden opgericht, terwijl de economie het daar nu juist van moet hebben. Ook is het pech voor de 48.000 Britse vrouwen die jaarlijks borstkanker krijgen en wachten op nieuwe medicijnen tegen die aandoening. Idem voor wereldwijd 300 miljoen slachtoffers van een malaria-infectie.

En dat Pfizer besloten heeft de R&D-faciliteit in het Engelse Sandwich vrijwel geheel te sluiten, wil volgens de onderteklenaars echt niet zeggen dat de hele farmaceutische industrie bezig is van de Britse eilanden te vertrekken.

Initiatief nemer voor de brief is Anthony Barrett, van Imperial College in Londen. Zijn boosheid wordt gevoed door een gesprek dat hij eerder had met de EPSRC. Hij wist daar de bekentenis los te krijgen dat de EPSRC de bezuinigingen heeft gepland zonder ook maar te overleggen met wetenschappers uit het vakgebied.

Het antwoord van de EPSRC luidt dat er de afgelopen jaren juist relatief veel geld naar de organische synthese is gegaan en dat de bezuinigingen neerkomen op een terugkeer naar het subsidieniveau van een aantal jaren geleden. En dat er van het hele bezuinigingsproces niets terecht komt als het via een formele consultatieronde gebeurt.

Iemand commentaar?

bron: The Guardian, C&EN

Onderwerpen