Food or Fuel? Dit actuele onderwerp gaat leven voor scholieren bij een door B-Basic ontwikkelde module voor het schoolvak Natuur, Leven en Technologie (NLT). Daarin mogen de leerlingen zelf in het lab aan de slag om bio-ethanol te maken: bermgras gaat (nog) moeilijk; papieren handdoekjes leveren een brandbare vloeistof op. Het mooie is dat de module hen ook voorziet van de achtergrondkennis om zelf een mening te vormen over de vraag of bio-ethanol echt de oplossing is voor ons energieprobleem en in hoeverre de productie hiervan concurreert met de voedselvoorziening.

Het is uniek dat het grote nationaal biotechnologisch onderzoekprogramma B-Basic de drijvende kracht is achter deze nieuwe multidisciplinaire module. B-Basic staat voor Bio-based sustainable industrial chemistry en is een consortium van universiteiten (Delft, Leiden, Groningen en Wageningen), bedrijven (AkzoNobel, DSm, Paques, Shell) en instituten (TNO, DLO). B-Basic heeft dan ook een substantiële onderwijscomponent. Het consortium wil helpen bij het op een optimale en gewaarborgde manier genereren en verspreiden van biotechnologische kennis. Een continue, voldoende grote instroom van biotechnologiestudenten is een voorwaarde voor de borging. De module Food or Fuel moet leerlingen hiertoe prikkelen.

De interuniversitaire samenwerking maakt de module ook uniek: Delft en Wageningen leveren de expertise, Groningen de bètavakdidactiek. Twee vwo-leraren schrijven de leerlingen- en docentenhandleiding. met behulp van digitaal leermateriaal wordt eerst de vereiste voorkennis aangeboden. Daarna leren de scholieren de theorie over enzymkatalyse, gistgroei en destillatie, voeren ze (reken)opdrachten uit en ontwerpen een productieproces. Op meerdere scholen is de module al enthousiast ontvangen en getest.

Gezien het succes in B-Basic wil ik er hier sterk voor pleiten dat ook in vervolgprogramma’s, waar momenteel hard aan wordt gewerkt, weer een substantiële onderwijscomponent komt. maar al te gemakkelijk namelijk, wordt onderwijs het kind van de rekening.

Hans Tramper, hoogleraar bioprocestechnologie met bijzondere aandacht voor onderwijsvernieuwing, Wageningen Universiteit

Bron: C2W Life Sciences 9, 2 mei 2009

Onderwerpen