BP heeft het bestaan onthuld van een nieuw, efficiënt proces dat synthesegas rechtstreeks omzet in azijnzuur. Het is de grootste doorbraak op dit gebied in 40 jaar, juicht het concern in een persbericht.

Het proces heeft de naam SaaBre meegekregen; een uitleg ontbreekt maar Synthetic Acetic Acid Breakthrough (of zoiets) ligt voor de hand.

De grootste voordelen zouden zijn dat je geen methanol meer hoeft in te kopen, dat je met ongezuiverde koolstofmonoxide kunt werken en dat er geen jodides aan te pas komen die je apparatuur aanvreten en de toepassing van exotische materialen nodig maken. Dat laatste is een bekend nadeel van het Monsantoproces, dat nu nog vaak voor azijnzuurproductie wordt gebruikt.

Technische details worden nauwelijks gegeven, maar SaaBre is mogelijk gebaseerd op het recente octrooi WO2012101403 dat beschrijft hoe je azijnzuur maakt uit methanol en koolstofmonoxide. De eigenlijke noviteit zit in de katalysator: mordeniet (een soort zeoliet) dat je met behulp van een ionenwisselaar ‘laadt’ met koper- en zilverionen. Zo’n kat moet regelmatig worden geregenereerd en volgens het octrooi gaat dat met die combinatie gemakkelijker dan wanneer je alleen koper óf zilver gebruikt.

Dat koolstofmonoxide is een bestanddeel van synthesegas, en van datzelfde synthesegas kun je óók heel gemakkelijk de methanol maken die de input van dit proces vormt.

Het kan echter net zo goed een totaal ander proces zijn. Het BP-persbericht suggereert namelijk dat aan verdere optimalisatie van methaancarbonylering na 40 jaar geen eer meer valt te behalen en dat daarom is gekozen voor chemie die fundamenteel anders is. Een opmerking dat je met dezelfde technologie ook methanol of ethanol moet kunnen maken, wijst enigszins in die richting.

In de Espacenet-octrooidatabase hebben wij niets. Wellicht is de aanvraag nog in behandeling of vraagt BP helemaal geen octrooi aan en houdt het recept geheim.

In hetzelfde persbericht stelde BP ook een nieuw proces voor om ethyleen te maken uit ethanol, alweer zonder technische details te geven. Het zou geen alternatief voor bestaande etheenkrakers moeten zijn, maar eerder de mogelijkheid moeten bieden voor ethyleenproductie in hoeveelheden die voor zo’n kraker te klein zijn.

bron: BP, Petrochem

Onderwerpen