Blootstelling aan nanodeeltjes kan soms leiden tot voortijdige senescentie van menselijke cellen, waardoor ze niet meer groeien en zich ook niet meer delen. Dat kan zowel goed als slecht nieuws zijn, suggereren toxicologen van het Los Alamos National Laboratory in het tijdschrift Toxicology and Applied Pharmacology.

Voor zover bekend is het voor het eerst dat nanodeeltjes in verband met senescentie worden gebracht.

 

De onderzoekers brachten een kweekje van menselijke huidepitheelcellen in contact met drie typen chemisch gemodificeerde C60-fullerenen (‘buckyballs’). Twee daarvan waren voorzien van respectievelijk 3 en 6 naar buiten stekende carboxylgroepen, de derde soort was verpakt in gamma-cyclodextrine. Dergelijke modificaties worden nogal eens toegepast om buckyballs oplosbaar te maken in water.

 

Twee van de drie types sorteerden geen merkbaar effect op de huidcellen. Maar de deeltjes met 3 carboxylgroepen lieten die cellen voortijdig verouderen. Ook werd een significante afname waargenomen van de expressie het HERC5-gen, dat codeert voor een ubiquitine-ligase. HERC5 heeft te make met de immuunrespons op virussen, en mogelijk wordt die respons dus negatief beïnvloed.

 

Conclusie: drievoudig gecarboxyleerde buckyballs zijn toxisch. De onderzoekers tekenen er er echter bij aan dat je er mogelijk ook kanker mee kunt bestrijden: senescente cellen houden zich immers koest. En omdat ze ook niet degenereren zou je de nanobolletjes wellicht zelfs kunnen gebruiken om de ziekten van Alzheimer en Parkinson af te remmen.

 

bron: Los Alamos National Lab

Onderwerpen