Biodiesel uit koolzaadolie voldoet bij lange na niet aan de Europese normen voor duurzaamheid. Dat ze in Brussel denken van wel komt doordat de ambtenaren daar niet kunnen rekenen, beweren Duitse onderzoekers.

Als ze gelijk hebben is dat nogal pijnlijk, want zeker 80 procent van de Europese biodiesel komt uit koolzaad.

Volgens die Brusselse berekeningen bespaart koolzaad-biodiesel 38 procent broeikasgas, vergeleken met fossiele brandstoffen. De Europese RED-richtlijn voor hernieuwbare energie uit 2009 hanteert 35 procent als minimum voor biobrandstof, dus daar voldoet koolzaad nog net aan.

Gernot Pehnelt en Christoph Vietze, van het onderzoeksinstituut GlobEcon in Jena, hebben de berekeningen echter nog eens overgedaan. Daarbij namen ze onder meer variaties in productie-efficiëntie mee, en variaties in de benodigde hoeveelheid kunsmest als functie van de bodemgesteldheid.

Slechts in het allergunstigste geval kwamen ze daarbij uit boven de 35 procent broeikasgasbesparing. Voor de condities die indertijd door Brussel zijn gehanteerd, kwamen ze uit op 29,7 procent, veel te weinig dus om koolzaaddiesel duurzaam te mogen noemen. En dan hebben ze nog niet eens gekeken naar de gevolgen van de onttrekking van akkers aan de voedselproductie, zeggen ze.

Ho ze in Brussel op basis van de beschikbare gegevens op die 38 procent hebben kunnen komen, zeggen ze niet te snappen.

De Nature-redactie, die de resultaten deze week naar buiten bracht, heeft de Europese Commissie om een weerwoord gevraagd. Vanuit Brussel laat men weten dat het logisch is dat verschillende studies verschillende resultaten opleveren, en dat de eigen berekeningen worden gesteund door experts van wereldklasse.

Dat ze misschien wel een beetje naar die 38 procent hebben toegerekend omdat anders zowel de Europese duurzaamheidsdoelstellingen als de koolzaadteelt op hun gat zouden belanden, mag je uiteraard niet eens dénken.

bron: naturenews

Onderwerpen