Een nieuwe, uiterst gevoelige bloedtest kan verborgen hartkwalen opsporen bij schijnbaar gezonde mensen van middelbare leeftijd. Wie positief test op troponine T heeft bijna 7maal meer kans dan gemiddeld om binnen 6 jaar te overlijden aan een hartinfarct, zo melden onderzoekers van UT Southwestern in het Journal of the American Medical Association.

Troponine T is een eiwit dat een rol speelt bij de regulering van de hartspier. Dat het een indicatie is voor een hartinfarct, is al heel lang bekend. Maar tot nu toe kon je het alleen aantonen ná een hartinfarct, wanneer de concentratie in het bloed sterk oploopt. Die test wordt dan ook vooral gebruikt om de diagnose te bevestigen bij mensen die zich al met pijn op de borst in het ziekenhuis hebben gemeld.

 

In het jaar 2000 wees een breed onderzoek bij 6.100 bewoners van de regio Dallas (Texas) echter uit dat die standaardtest ook cTnT aantoont bij 1 procent van de schijnbaar gezonde mensen. Dat was reden om een gevoeligere test te ontwikkelen en te kijken of die misschien voorspellende waarde had.

 

Tussen 2000 en 2007 is een ‘representatief cohort’ van 3.546 mensen van 30 tot 65 jaar uit de hele VS betrokken bij dit onderzoek. Daarbij werden zowel de ‘oude’ test als een nieuw, ultragevoelig assay gebruikt, plus MRI-scans om de toestand van het hart te beoordelen.

 

Resultaat: de oude test zag cTnT bij 0,7 procent van de mensen, de nieuwe zag het bij 25 procent. En hoe hoger de concentratie was, des te groter de kans dat het hart van betrokkene het einde van de testperiode niet haalde.

 

Uit een tweede studie die tegelijk in JAMA is verschenen, blijkt dat het verhaal eveneens opgaat voor mensen van boven de 65.

 

Eerste auteur James de Lemos tekent er overigens bij aan dat je die nieuwe assay misschien wel niet moet gebruiken voor het ‘oude’ doel, dus bij het stellen van de diagnose hartinfarct. Want dan is de kans groot dat je wel cTnT meet terwijl de klachten van de patiënt er niets mee te maken hebben.

 

bron: UT Southwestern

Onderwerpen