Gemodificeerde cyanobacterie perforeert zichzelf op commando

Monteer een aantal genen uit een bacteriofaag in een cyanobacterie oftewel blauwalg, en je kunt er biobrandstof uit winnen zonder te hoeven persen. De blauwalg breekt dan namelijk op commando zijn eigen celwand af, zo melden Xinyao Lu en Roy Curtiss (Arizona State University) op de website van PNAS.

Als het idee (octrooi aangevraagd) ook op industriële schaal werkt, dan neemt het een belangrijke hinderpaal weg bij het gebruik van blauwalgen als biobrandstofleveranciers. Deze micro-organismen hebben namelijk van nature een zeer solide celmembraan. Aan het winnen van de lipiden uit hun inwendige gaat een substantieel deel van de energie-inhoud van die lipiden op.

Bacteriofagen eten bacteriën, en beschikken daartoe over zogeheten lyse-enzymen die celmembranen aantasten. De Amerikanen hebben nu een blauwalg (Synechocystis sp. PCC 6803) voorzien van de genen die voor deze enzymen coderen.

Ze monteerden ze achter een signaaldoorgiftesysteem dat reageert op nikkelionen. Op die manier worden de enzymen pas aangemaakt op het moment dat je een spoortje nikkelsulfaat aan het voedingsmedium toevoegt. Met als gevolg dat de blauwalgen hun eigen membraan van binnenuit verteren, totdat de lipiden-oogst er vanzelf uit lekt.

bron: Arizona State University

Onderwerpen