Van bismut kun je een prima kathode maken voor de elektrolytische omzetting van koolstofdioxide in koolstofmonoxide. Veel goedkoper dan goud en zilver, schrijven Joel Rosenthal en promovendus John DiMeglio (University of Delaware) in JACS.

Die omzetting van CO2 in CO geldt als veelbelovende optie voor de tijdelijke opslag van zonne- of windenergie. De gegenereerde CO zou dan verder moeten worden opgewerkt tot vloeibare brandstof, bijvoorbeeld via een Fischer-Tropschproces. Maar de prijs van goud- of zilverkathodes staat de grootschalige toepassing in de weg.

Vandaar dat bismut, dat per kilo 50 tot 100 keer goedkoper is dan zilver en 2.000 keer goedkoper dan goud, en waarvan de winningsplaatsen geografisch een stuk gelijkmatiger over de wereld zijn verspreid.

De universiteit heeft octrooi aangevraagd op Rosenthals kathode, die ontstaat door een koolstofelektrode te laten reageren met Bi3+-ionen in een zure oplossing. De ‘bismuth–carbon monoxide evolving catalyst’ (afgekort Bi-CMEC) werkt vervolgens het beste in een ionische vloeistof als elektrolyt, waarbij het idee wel zal zijn dat CO2 daar wel in oplost en de gevormde CO niet.

Rosenthal moet overigens toegeven dat het idee om bismut te gebruiken niet nieuw is. Al tijdens de eerste energiecrisis in de jaren 70 is er over gepubliceerd, maar dat onderzoek stierf een vroege dood toen de olieschaarste overwaaide en de Amerikaanse federale overheid de subsidiekraan dichtdraaide.

bron: University of Delaware

Onderwerpen