Met een simpele katalysator kun je je eigen gebruikte frituurolie in je eigen magnetron omzetten in biodiesel. Chemisch is het zo moeilijk niet, schrijven Israëlische onderzoekers in het tijdschrift Energy & Fuels.

En ondanks dat het op 1 april online kwam en alles in zich heeft voor een geslaagde grap, lijkt het dat achteraf toch niet te zijn geweest.

Die biodieselfabricage is een kwestie van omesteren. Plantaardige olie bevat vooral triglyceriden, en die laat je met methanol reageren tot vetzuurmethylesters (FAME) en glycerol. Als katalysator kun je daarbij een zuur of een base gebruiken.

In dit geval is gekozen voor strontiumoxide, SrO, waarvan al eerder is aangetoond dat het in combinatie met magnetronstraling een uiterst effectieve katalysator is voor omesteringsreacties.

Je zou SrO als poeder kunnen toevoegen maar praktischer is om er glazen kraaltjes mee te coaten. De Israëli’s bedachten daarvoor een slim recept op basis van silicagel, strontiumnitraat en natriumcarbonaat; die laatste twee leveren samen onoplosbare strontiumcarbonaat-nanodeeltjes op, die je laat neerslaan op het silica en vervolgens bij 900 graden Celsius laat ontleden tot strontiumoxide. Sommige stappen van deze bereiding zijn eveneens te versnellen in een keukenmagnetron.

Onder de elektronenmicroscoop kun je zien dat de strontiumoxidedeeltjes zich netjes over de drager verspreiden en dat er heel veel actieve plekken beschikbaar zijn. Als je zulke kraaltjes toevoegt aan een mengsel van methanol en frituurolie is tien seconden in de magnetron inderdaad voldoende om bijna alles om te zetten in FAME.

FAME, kraaltjes en glycerol van elkaar scheiden is vervolgens simpel een kwestie van centrifugeren. De kraaltjes kun je daarna zeker tien keer hergebruiken zonder dat de activiteit echt veel achteruit gaat.

Naar het totale energieverbruik van het proces hebben de auteurs niet gekeken, maar gezien de korte bereidingstijd valt dat van de magnetron (1100 W) alvast mee.

Uiteraard zullen er weinig mensen zijn die alle benodigde ingrediënten in het keukenkastje hebben staan. Gesuggereerd wordt dan ook om er toch maar een continuproces op industriële schaal van te maken.

bron: American Chemical Society