Nederland moet ambitieuzer worden als het gaat om biobrandstoffen. De verplichte bijmengpercentages in benzine en diesel moeten omhoog, stelt een pas opgericht samenwerkingsverband van 11 bedrijven met belangen in de biobrandstofsector.

In een ‘position paper’ dat vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer stellen de bedrijven dat Nederland moeite zal krijgen om de Europese afspraken op het gebied van hernieuwbare energie na te komen, wanneer er nu geen actie wordt ondernomen.

Ze pleiten dus voor verhoging van de bijmengplicht tot gemiddeld 5,75 procent in 2012. Oorspronkelijk was dat het Europese streefcijfer voor 2010, maar het vorige kabinet heeft dat in 2008 verlaagd naar 4 procent. Het argument was toen dat het hogere percentage neerkwam op een uitnodiging om zwaar gesubsidieerde biobrandstof te gaan produceren op een manier die eigenlijk helemaal niet zo duurzaam was.

Er is toen zelfs wel eens berekend dat het bijmengpercentage beter nòg verder omlaag had gekund, op voorwaarde dat het bespaarde geld in andere duurzame-energieprojecten zou worden gestoken. De verlaging naar 4 procent was echter al ruim voldoende om de sector pijnlijk op haar gat te doen belanden.

Sindsdien is het bijmengpercentage wel een beetje verhoogd: dit jaar is het 4,25 procent, volgend jaar 4,5 procent. Maar in dat tempo haal je nooit de 10 procent bijmenging, die in Europees verband is afgesproken als streefcijfer voor 2020.

Het samenwerkingsverband zegt nu dat het inmiddels beschikt over certificeringsschema’s die garanderen dat de biobrandstofproductie in de toekomst wèl echt duurzaam is. Ze stellen voor om die 5,75 procent jaarlijks met nog eens 0,5 procent te verhogen zodat je in 2020 in de buurt komt van die 10 procent.

bron: het samenwerkingsverband dat nog geen naam en/of website schijnt te hebben. De deelnemers zijn overigens Abengoa, Argos Oil, Avantium, BioMCN, BTG, DSM, Neste Oil, N2 Ethanol, Sabic, Sunoil en Zeasolutions.

Onderwerpen