De EU-doelstellingen op het gebied van biobrandstoffen zijn onethisch. Schort ze liever op totdat je zeker weet dat de productie niet meer ten koste van het milieu en de voedselvoorziening gaat, zo adviseert de Britse Nuffield Council on Bioethics in een vandaag (woensdag) verschenen rapport.

De huidige doelstelling is dat in 2020 tien procent van al het Europese vervoer op biobrandstof moet lopen. Maar dat percentage is geheel ingegeven door klimaatwensen. Kennelijk nemen de beleidsmakers voetstoots aan dat al die biobrandstof ook werkelijk beschikbaar is.

 

En daar wringt de schoen:de veelgeprezen tweede-generatiebiobrandstof uit niet-eetbare plantenresten is voorlopig nog niet veel meer dan een belofte, en in de tussentijd leidt het beleid vooral tot een wildgroei van biomassaplantages op plekken waar je beter voedsel had kunnen kweken of het oerwoud had kunnen laten staan.

 

Volgens het rapport zou je je bij biomassaproductie voortaan moeten houden aan vijf basisprincipes, die tevens haarfijn aangeven waar het anno 2011 allemaal mis gaat:

 

- biobrandstoffen moeten niet ten koste gaan van elementaire mensenrechten, zoals het recht op voedsel, water, werk en gezondheid;

- biobrandstoffen moeten milieutechnisch duurzaam zijn;

- biobrandstoffen moeten tot een netto reductie (!) van de uitstoot van broeikasgassen leiden;

- de handel in biobrandstoffen moet volgens de regels van ‘fair trade’ verlopen;

- kosten en baten moeten eerlijk over iedereen worden verdeeld.

 

Om die principes te handhaven zou een certificatiesysteem moeten worden opgezet, en daar zouden de EU lidstaten zich dan ook strikt aan moeten houden.

 

Critici zien intussen aankomen dat ook dit Europees certificatenstelsel weer net zo waterdicht zal blijken te zijn als een vergiet. Ze stellen dat je beter gewoon kunt ophouden met biobrandstoffen. Als je het aldus bespaarde subsidiegeld investeert in een forse verlaging van het benzine- en dieselgebruik ben je er ook, zo luidt hun boodschap.

 

bron: BBC News

Onderwerpen