Extra smogvorming zou milieuvoordeel verpesten

Als alle Amerikaanse auto’s tussen nu en 2020 overschakelen van pure benzine op 85 procent bio-ethanol leidt dat tot 200 extra doden per jaar als gevolg van smogvorming. Dat stelt milieutechnoloog Mark Jacobson (Stanford University) in het tijdschrift Environmental Science and Technology.

Volgens Jacobson is het daarom een beter idee om die ethanol maar te vergeten en meteen over te schakelen op elektrische auto’s, die worden opgeladen door windmolens.

Jacobson baseert zich op complexe computermodellen die luchtvervuiling, smog en luchtstroming voorspellen. Het verschil lijkt er vooral in te zitten dat bij de verbranding van ethanol significante hoeveelheden formaldehyde en acetadehyde worden gevormd. Die stoffen leiden die in combinatie met stikstofoxiden en zonlicht tot ozonvorming.

De extra smog duikt niet overal in gelijke mate op. Van de 200 extra doden zouden er 120 vallen in de zwaar vervuilde regio Los Angeles. In Florida neemt volgens de computermodellen de ozonhoeveelheid juist af.

Overigens moet Jacobson toegeven dat het effect per saldo vrij klein is. Het jaarlijkse aantal doden als gevolg van teveel ozon staat nu in de VS op 4.700.

Bovendien wijzen critici er op dat Jacobson ten eerste veel te optimistisch is als hij denkt dat iedereen in 2020 op ethanol rijdt. Ten tweede is hij vergeten om het effect van de ethanol op het broeikaseffect mee te nemen. Als je benzine blijft verstoken warm je de aarde verder op en neemt de smog óók toe.

bron: Associated Press, BBC News

Onderwerpen