In de VS is een molecuul ontwikkeld dat zich nestelt in het virale RNA van hepatitis C. Dat smoort alle verdere activiteiten van dat virus, melden Thomas Hermann en collega’s (University of California, San Diego) in PNAS.

Het is de zoveelste poging om een echt goed medicijn te vinden tegen hepatitis C-infecties. Wereldwijd lijden daar naar schatting 170 miljoen mensen aan, en in de VS schijnen tegenwoordig meer mensen te sterven aan leveraandoeningen als gevolg van hepatitis C dan aan aids. Er bestaat geen vaccin tegen en de huidige geneesmiddelen slaan maar bij de helft van de patiënten aan, terwijl ze ook nogal wat nare bijwerkingen hebben.

Het nu gevonden medicijn is een benzimidazool, een klein molecuul uit een klasse verbindingen waarvan al bekend was dat ze de productie van virale eiwitten in geïnfecteerde cellen afremmen.

Hermanns onderzoek maakt voor het eerst duidelijk wat er precies gebeurt. Het lukte om de combinatie van benzimidazool-inhibitor en dubbele RNA-spiraal te laten uitkristalliseren, zodat de structuur kon worden bekeken met röntgenkristallografie.

De beelden laten zien dat de inhibitor zich klemvast nestelt in een specifieke vouw in het RNA. Dat gebeurt precies op een punt waar een ribosoom moet beginnen om het RNA af te lezen teneinde een eiwit te produceren. Dankzij de inhibitor komt dat eiwit er dus niet.

Volgens de auteurs betreft het een vouw waar de evolutie geen vat op heeft. Kennelijk is vrijwel elke mutatie op dit punt meteen dodelijk voor het virus. Je mag dus verwachten dat het heel lang gaat duren eer het virus resistentie tegen een dergelijk medicijn ontwikkelt.

In hoeverre dit geneesmiddel echt geschikt is om aan mensen toe te dienen, valt er helaas niet uit op te maken.

bron: PNAS, UCSD

Onderwerpen