In Delft komt een multifunctionele proeffaciliteit te staan, waarin kennisinstellingen en bedrijven hun ideeën over de omzetting van ‘oneetbare’ biomassa in nuttige producten kunnen uitproberen op redelijk grote schaal. Samen met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de ministeries van LNV en EZ, de provincie Zuid-Holland en de gemeentes Rotterdam, Delft en Den Haag investeren de bedenkers ruim 100 miljoen euro in het project.

De proeffaciliteit, volgens de initiatiefnemers een wereldprimeur, moet de stap van laboratorium naar industriële schaal gemakkelijker maken. Ook moet hij dienen als expertise- en trainingscentrum voor studenten, onderzoekers en technologen.

 

De faciliteit zal bestaan uit losse modules, waar de gebruiker zelf uit kan kiezen om een proefinstallatie op te bouwen. Gedacht wordt onder meer aan apparatuur voor voorbewerking van groen afval, aan fermentoren van maximaal 8.000 liter, aan opwerkings- en zuiveringsapparatuur en aan geavanceerde installaties om ‘derde generatie’-bioprocessen te kunnen uittesten.

 

Wie precies hoeveel betaalt, is niet bekend gemaakt. Wel is duidelijk dat de bijdrage van de Rijksoverheid 15 miljoen euro bedraagt. Het bedrag, dat vrijdag 28 mei door de ministerraad werd toegezegd, maakt deel uit van een investering van 67 miljoen in een viertal programma’s die CO2-uitstoot moeten verminderen en tegelijk het bedrijfsleven aan orders moeten helpen.

 

De proeffabriek is een lang gekoesterde wens van het BE-Basic-consortium, waarbinnen universiteiten, onderzoeksinstellingen en industrie onderzoek doen naar grootschalige toepassing van schone energie uit biomassa. Eerder mislukte een poging om het project gefinancierd te krijgen via de FES-gelden (aardgasbaten), omdat dat potje volgens de overheid niet bedoeld was voor zulke projecten. Via een achterdeurtje is het nu dus toch gelukt.

 

De exacte locatie van de faciliteit wordt niet in het persbericht vermeld. Maar eerder werd al duidelijk dat hij op het terrein van DSM (voorheen Gist-Brocades) moet komen te staan, waar dankzij recente opruim-acties ruimte genoeg is.

 

bron: BE-Basic

Onderwerpen