Looneis zou funest zijn voor Antwerpse vestiging

De werknemers van de Bayer-vestiging in Antwerpen moeten ‘verantwoordelijkheidszin’ tonen en akkoord gaan met een stevige verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Anders is de kans groot dat het hoofdkantoor in Duitsland de hele vestiging sluit, aldus werkgeversvereniging essenscia. Ze roept de vakbonden op om de werknemers zelf te laten beslissen, in de hoop dat die liever hun hachje redden dan de poot stijf houden.

De Antwerpse vestiging wordt bedreigd wegens overcapaciteit op de markt voor polycarbonaat, het belangrijkste product dat er wordt gemaakt. Volgens essenscia-woordvoerder Koen Laenens is een daling van de Antwerpse polycarbonaatproductie ‘onafwendbaar’. In dat geval dreigt de complete productielocatie onrendabel te worden wegens gebrek aan ‘kritische massa’ - tenzij het personeel inlevert.

Het akkoord komt er op neer dat de lonen de komende 4 jaar worden bevroren terwijl de werkweek wordt verlengd van 33,6 naar 35,25 uur door inlevering van adv-dagen. Daar zou dan een werkzekerheidsgarantie van 5 jaar tegenover moeten staan.

Afgelopen vrijdag hebben de vakbonden het voorstel resoluut van tafel geveegd, tijdens een ‘verzoeningsoverleg’ met de directie dat faliekant mislukte. Ze zijn onder meer bang voor precedentwerking: er zitten meer chemiebedrijven in het Antwerpse havengebied die graag op loonkosten willen bezuinigen.

Volgens Bayer-woordvoerster Lisette Mertens halen de vakbonden hiermee een streep door plannen van het hoofdkantoor om in Antwerpen te investeren. Zelfs de carbonaatproductie zou wellicht worden gemoderniseerd in plaats van opgedoekt. “We hadden onze toekomst zelf in handen, een duurzame toekomst bovendien. Maar die zetten de vakbonden op de helling. We betreuren ten zeerste dat ze met hun principiële houding een goed voorstel afwijzen en zo de hele toekomst van Bayer Antwerpen hypothekeren.”

De vakbonden zeggen op hun beurt dat ze onderdehand niet meer geloven in het concept van ‘snoeien om te bloeien’. Sinds 2000 zijn bij Bayer Antwerpen al 2.000 banen verdwenen; er zijn er nu nog maar 842 over. “In 2003 zei Bayer dat het om de laatste herstructurering zou gaan. Toen verdwenen 700 banen. Maar in 2007 werden er opnieuw 250 jobs geschrapt. Het woord van Bayer is niet zo heilig”, aldus vakbondsman Bruno Verlaeckt.

Hij heeft al uitgerekend dat door de arbeidsduurverlenging opnieuw 60 à 70 mensen boventallig worden. Wegens de baangarantie zouden die dan kennelijk door natuurlijk verloop moeten verdwijnen.

Bovendien hebben de vakbonden het gevoel dat de werknemers in Antwerpen en die in Duitsland tegen elkaar worden uitgespeeld.

Een beslissing over de polycarbonaatproductie wordt midden december verwacht.

bron: essenscia, De Standaard, weekkrant.be

Onderwerpen