Om biogas te ontdoen van koolstofdioxide moet je het voeren aan bacteriën die er biobarnsteenzuur van maken. Zo sla je twee vliegen in een klap, denken Deense onderzoekers.

In ruwe vorm bevat dat biogas soms maar 50 tot 75 procent methaan, de rest is CO2 met een beetje H2S. Er bestaan verschillende manieren om het gas op te zuiveren tot vrijwel puur methaan. Maar die kosten allemaal energie, terwijl de CO2 uiteindelijk in de atmosfeer verdwijnt.

In Environmental Science & Technology stelt promovendus Ingólfur Gunnarsson nu voor om het ruwe biogas door een kweek van de anaerobe bacterie Actinobacillus succinogenes te leiden. Die kan twee barnsteenzuurmoleculen maken uit twee CO2’s en één glucosemolecuul, terwijl hij van methaan geen last heeft.

Een proefje met een gasmengsel dat 60 procent CH4 en 40 procent CO2 bevatte, leverde na 24 uur een product op dat voor 95,4 procent uit methaan bestond. Voor de meeste toepassingen is dat zuiver genoeg. Daarbij kon het systeem 2,59 liter CO2 per liter reactorvolume en per dag verwerken, op voorwaarde dat de druk werd opgevoerd naar 1,4 atmosfeer om de oplosbaarheid van die CO2 te verhogen. De eindconcentratie biobarnsteenzuur was 14,4 gram per liter.

Of het echt praktisch toepasbaar is te maken, is uit de publicatie overigens niet op te maken. De drukverhoging en het bijvoeren met glucose lijken vervelende kostenposten, en onduidelijk is of de bacterie wel tegen H2S kan.

bron: C&EN