Sommige bacteriën kunnen de huid beschermen tegen de schadelijke effecten van uv-licht. Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat een stam van de op de huid levende bacterie Staphylococcus epidermidis een stof produceert die tumorgroei remt, meldt Science Advances.

De groep van Richard Gallo bestudeert hoe epitheelweefsel zichzelf beschermt tegen invloeden van buitenaf. In een onderzoek naar antibacteriële activiteit stuitten ze op de stof 6-N-hydroxyaminopurine (6-HAP), die wordt geproduceerd door S. epidermidis. 6-HAP lijkt erg op de nucleobase adenine, die in DNA en RNA zit ingebouwd.

Deze gelijkenis was de aanleiding om te kijken naar het effect van 6-HAP op DNA synthese. Deze stof verstoort het inbouwen van adenine in DNA en vertraagt hierdoor de celdeling. Muizen, die ingespoten waren met menselijk melanoom, werden vervolgens behandeld met 6-HAP. De met 6-HAP behandelde muizen vertoonden minder tumorgroei dan de onbehandelde muizen. Daarna zijn haarloze muizen, met en zonder 6-HAP-producerende bacteriën op hun huid, blootgesteld aan uv-licht. Hieruit bleek dat ook tumorvorming als gevolg van te veel uv-licht werd geremd door 6-HAP.

De onderzoekers zagen dat 6-HAP de celdeling van gezonde huidcellen niet verstoort. Ze vermoeden dat de ‘mitochondrial amidoxime reducing component’ enzymen hiervoor verantwoordelijk zijn. Deze enzymen zijn betrokken bij de vorming van nucleobases en komen in lagere concentraties voor in melanoom dan in gezonde huidcellen. Gallo en collega’s willen het mechanisme van 6-HAP verder onderzoeken en kijken of deze S. epidermidis stam kan worden ingezet als preventie tegen huidkanker.

Bron: Science Advances