In Oostenrijk is octrooi aangevraagd op een manier om micro-organismen in te zetten voor de opslag van elektriciteit. Na vier jaar sleutelen is technostarter Krajete uit Linz an der Donau klaar om licenties op het proces te verkopen, blijkt uit een persbericht.

De gebruikte micro-organismen zijn methaanproducerende archaea. Die primitieve bacteriën spelen een belangrijke rol in de rioolwaterzuivering, maar in industriële bioreactoren kwam je ze tot nu toe zelden of nooit tegen. Krajete claimt er in te zijn geslaagd om archaea te ‘temmen’ zodat ze methaan leveren onder gecontroleerde omstandigheden. Nadere bijzonderheden over de manier waarop ontbreken helaas.

Als voedingsstoffen gebruiken deze archaea waterstof en koolstofdioxide. Het idee is nu om die waterstof te genereren door water te splitsen met behulp van duurzaam opgewekte elektriciteit. In feite slaan de archaea dan de energie uit die elektriciteit grotendeels op in het gevormde methaan. En anders dan elektriciteit is methaan wél eindeloos lang te bewaren.

Waar de CO2 vandaan komt staat er niet bij, maar er is keuze uit meer dan voldoende bronnen. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan de industriële rookgassen die men nu nog ondergronds wil opslaan.

Hoe ver uitvinder Alexander Krajete precies is met de praktische realisatie, is niet duidelijk. Twee jaar geleden meldde hij in het Duitse ingenieursblad VDI nachrichten dat hij een 10 l-bioreactor aan de praat had en dat hij een energetisch rendement van 65 procent kon halen. Hij rekende toen ook voor dat hij slechts 100 kuub reactorvolume nodig zou hebben om de CO2-uitstoot van de gemiddelde kolencentrale weg te werken. Of hij die cijfers sindsdien nog heeft moeten herzien, is niet bekend.

Origineel is het zeker. Of het proces ook echt zo goed is als de gelikte presentatie, en of zich daadwerkelijk investeerders aandienen die het aandurven, moet nog worden afgewacht.

bron: Krajete

Onderwerpen