High-throughputonderzoek heeft copolymeren opgeleverd die bacteriën 30 keer beter afhouden van biofilmvorming dan de gebruikelijke zilverhoudende coatings. Ideaal voor katheters en andere medische hulpmiddelen, schrijven onderzoekers uit het Engelse Nottingham in Nature Biotechnology.

De auteurs hadden vooraf nauwelijks een idee aan welk kunststofoppervlak bacteriën het meest de pest zouden hebben. Ze hebben simpelweg een assay gemaakt met 576 verschillende acrylaat-copolymeren en gekeken of Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus en Escherichia coli er op wilden groeien. Waarbij ze vermoedelijk voor acrylaten hebben gekozen omdat je daar relatief eenvoudig mee kunt experimenteren.

De geteste polymeren bestonden uit 22 onderling sterk verschillende en chemisch gezien tamelijk fantasierijke acrylaatmonomeren. Ze werden opgedeeld in een groep van 16 en een van 6, warana alle mogelijke combinaties werden uitgeprobeerd in 6 verschillende mengverhoudingen. Pas nadat ze op het assay waren gedruppeld, liet men ze polymeriseren onder invloed van uv-licht.

Met de combinaties die de biofilmgroei het meest belemmerden werd vervolgens verder geëxperimenteerd. Eerst met een tweedegeneratiearray met veel grotere polymeeroppervlakken, daarna met echte katheters die onder de huid van proefmuizen werden geschoven om te zien of er infecties optraden.

De beste combinaties lijken inderdaad zeer de moeite waard om verder te ontwikkelen.

Achteraf hebben de onderzoekers wel geprobeerd om te bedenken waarom bepaalde functionele groepen beter werken tegen biofilms dan andere, maar dat deel van hun publicatie komt wat minder overtuigend over.

bron: Nature Biotechnology, University of Nottingham

Onderwerpen