Emmers vol zand, schroot en houtskool zijn groot succes in Bangladesh

De eerste Grainger Challenge Prize for Sustainability (één miljoen dollar) gaat naar de Amerikaanse chemicus Abul Hassam. Hij bedacht een goedkope manier om op kleine schaal arseen uit drinkwater te filteren.

Hassams ‘SONO Filter’ bestaat uit twee plastic emmers. De bovenste bevat een laag grof rivierzand en een laag ‘composite iron matrix’ (CIM): stukjes gietijzer, vermengd met zaagsel en kool. Het zand vangt bezinksel af, het ijzer bindt anorganische arseenzouten.

De onderste emmer bevat ook weer een laag rivierzand, een laag actieve kool (in de praktijk gewoon houtskool) en een laag fijn zand met stukjes baksteen. Die laatste laag dient als fijnfilter, terwijl de actieve kool de organische arseenverbindingen adsorbeert.

Hassam is hoogleraar analytische chemie aan de George Mason University in Fairfax, Virginia. Maar hij is geboren in Bangladesh. Juist daar zit van nature veel arseen in de bodem en worden veel mensen langzaam vergiftigd door het drinkwater, dat ze uit de bodem pompen.

Hassam heeft zijn filter in 2001 uitgevonden. Inmiddels zijn er in Bangladesh al duizenden geplaatst. Ze worden lokaal geproduceerd voor minder dan veertig dollar.

De Grainger Challenge (een miljoen dollar) is twee jaar geleden ingesteld door de National Academy of Engineering. Hij moet de ontwikkeling en verspreiding van duurzame technologie bevorderen, en Amerikaanse ingenieurs bewust maken van het belang daarvan.

Aan de eerste ronde deden 70 kandidaten mee, waarvan er 15 een pilotproject mochten uitvoeren in een lab van de Amerikaanse overheid. De tweede prijs (200.000 dollar) ging naar Arup SenGupta (Lehigh University) voor zijn ionenwisselaar op aluminabasis die past op een waterpomp. De derde prijs (100.000 dollar) was voor een project van Procter&Gamble, dat miljoenen zakjes instant-waterzuiveringschemicaliën uitdeelt in ontwikkelingslanden.

Hussan wil het grootste deel van het geld gebruiken om extra filters te kopen voor zijn geboorteland.

bron: Chemical & Engineering News

Onderwerpen