Van de metalen die in moderne technologie zitten verwerkt, is arseen het meest kritisch. De kans op rottigheid door schaarste is bij dit element namelijk het grootst van allemaal, schrijven onderzoekers van Yale University in het tijdschrift Environmental Science & Technology.

T.E. Graedel en collega’s hebben de kans op schaarsteproblemen bepaald voor zes metalen: koper, goud, zilver, arseen, seleen en telluur. Allemaal horen die tot de ‘geologische koperfamilie’, wat wil zeggen dat ze voornamelijk uit kopererts worden gewonnen. Helaas wijkt de verhouding, waarin ze in dat erts voorkomen, duidelijk af van de vraag op de wereldmarkt.

Gekeken werd naar 3 factoren:

- ‘supply risk’ oftewel de kans op schaarste doordat ertsvoorraden uitgeput raken of om politieke redenen ontoegankelijk worden;

- ‘environmental implications’, de kans dat je om milieuredenen problemen met de aanvoer krijgt.

- ‘vulnerability to supply restriction’, dus hoe erg die schaarste in de praktijk is (voor sommige toepassingen is nog wel een alternatief te vinden!)

Het leverde een 3D-matrix op waarin arseen duidelijk in de verste hoek belandt. Er is niet veel van beschikbaar, als component van galliumarsenide-halfgeleiders is het moeilijk te vervangen, en het is nog sterk toxisch ook.

Zilver en seleen kunnen ook snel opraken maar dat is minder erg, goud is ook moeilijk vervangbaar maar raakt niet zo snel op.

De onderzoekers gaan nog proberen of de criticaliteit nog verandert binnen een aantal verschillende toekomstscenario’s voor de jaren 2010-2050.

bron: Yale

Onderwerpen