Koperhydroxyde-ethaandisulfonaat is een prima middel om zware metalen op te vissen, die in water negatieve ionen vormen. Bijvoorbeeld radioactief technetium, suggereren Scott Oliver en promovendus Honghan Fei (University of California, Santa Cruz) op de website van Angewandte Chemie.

Het zou een nuttige aanvulling kunnen zijn op het beschikbare arsenaal aan anionwisselaars, dat nooit echt geweldig is geweest.

Oliver is 12 jaar bezig geweest voor hij op het huidige materiaal uitkwam. ‘SLUG-26’, zoals hij het noemt, bestaat uit plakjes koperhydroxide van één atoom dik. De samenstelling laat zich omschrijven als (Cu4(OH)6)2+. Ethaandisulfonaat dient als tegenion en kan worden uitgewisseld tegen negatief geladen watervervuiling, die zich tussen de koperhydroxideplakjes ophoopt.

Het technetium, dat Oliver er mee wil opvangen, ontstaat in kernreactoren. Enkele isotopen hebben een zeer lange halfwaardetijd. Bovendien heeft technetium de neiging om in water op te lossen in de vorm van pertechnetaat (TcO4-). Verontreiniging van grondwater met technetium, dat uit radioactief afval lekt, is dus een serieus punt van zorg.

Of SLUG-26 daadwerkelijk petechnetaat absorbeert, heeft Oliver nog niet geprobeerd. Maar proefjes met het chemisch nauw verwante permanganaat (MnO4-) verliepen alvast uiterst succesvol.

bron: UC Santa Cruz

Onderwerpen