Obama krijgt Nederlandse hulp bij strijd tegen CO2

De Universiteit van Amsterdam gaat die van Berkeley (Californië) helpen bij het ontwerp van poreuze materialen die CO2 kunnen afscheiden van de andere gassen in de atmosfeer. Voor het vijf jaar durende project stelt het Amerikaanse ministerie van Energie (DOE) in totaal 10 miljoen dollar beschikbaar.

Het project houdt de oprichting in van een ‘Energy Frontier Research Center’ (EFRC) waaraan nog twee Amerikaanse en een Noorse universiteit meedoen. De leiding komt in handen van fysisch chemicus Berend Smit, winnaar van de Gouden KNCV-medaille in 1997. Smit studeerde in Delft, promoveerde in Utrecht en is tegenwoordig hoogleraar chemische technologie en scheikunde in Berkeley.

Het idee is om via computermodelleering te bepalen welke poreuze structuren kansrijk zijn voor CO2-opvang. Voorspeld wordt dat dit zal uitdraaien op ‘metal-organic frameworks’ (MOF’s), een klasse verbindingen die momenteel erg in de mode is. Vervolgens zal worden geprobeerd om de berekende structuren ook werkelijk te maken teneinde te zien of ze écht werken.

Overigens komen er in totaal 46 van deze EFRC’s, die zich elk met een ander deelgebied van de energieproblematiek gaan bezighouden. President Obama heeft maar liefst 777 miljoen dollar voor het project uitgetrokken. Er worden bijna 700 senior-onderzoekers en 1100 postdocs, promovendi en andere medewerkers bij betrokken.

bron: Berkeley, DOE

Onderwerpen