Doe een klein beetje ‘los’ aminozuur door je eiwitmonsters en ze komen veel mooier uit de massaspectrometer. Anorganische ionen worden er zo als het ware afgeweekt, schrijven David Clarke en Dominic Campopiano (University of Edinburgh, Schotland) in het tijdschrift Analyst.

Die massaspectrometrie wordt bij eiwitten gewoonlijk voorafgegaan door elektrospray-ionisatie, waarbij je de moleculen tegelijk ioniseert en in de gasfase brengt. Zitten er tevens anorganische kationen in het monster, bijvoorbeeld Na+ uit keukenzout, dan zullen die zich aan de negatief geladen eiwitionen binden en zo de ionisatie deels teniet doen.

In Schotland hebben ze nu ontdekt dat toevoeging van 10 mM L-serine aan het monster dit effect grotendeels neutraliseert. Bij analyse van runderserumalbumine werd de signaal/ruisverhouding een factor vier beter, terwijl de pieken een factor tien smaller werden.

Proefjes met eiwitcomplexen bevestigden het vermoeden dat de niet-covalente eiwit-eiwitinteracties in het geheel niet door de toevoeging worden beïnvloed. Van het serine zelf heb je uiteraard ook geen last; de massa is immers een paar ordegroottes kleiner dan die van een eiwit.

Op Twitter noemde Clarke de truc ‘ridiculously simple’. Hoe het precies komt weet hij nog niet zeker, maar het lijkt er op dat zo’n los aminozuur natriumionen effectiever bindt dan een compleet eiwit. Het werkt trouwens niet alleen met serine maar ook met L-alanine en nog een paar aminozuren.

bron: Analyst