Nederlandse kennis moet bioraffinage op gang brengen

Koninklijke DSM gaat een Nederlands-Amerikaans consortium leiden dat moet zoeken naar celluose-afbrekende enzymen. Het Amerikaanse ministerie voor Energie (DoE) steekt via een stimuleringsfonds een onbekend bedrag in het project.

De enzymen moeten het mogelijk maken om celluloserijke biomassa om te zetten in biobrandstoffen en andere producten, in speciale bioraffinaderijen. Zulk onderzoek sluit naadloos aan op DSM’s eigen plannen op het gebied van industriële biotechnologie.

Andere partners in het consortium zijn de grote Amerikaanse bio-ethanolproducent Abengoa Bioenergy en twee onderzoeksinstellingen van het DoE: Los Alamos National Laboratory en Sandia National Laboratory. Het programma heeft een looptijd van vier jaar.

bron: DSM

Onderwerpen