Tussen nu en 2020 moet in de VS het aantal infecties door antibioticaresistente bacteriën op zijn minst worden gehalveerd. Dat is de kern van een nationaal actieplan dat zojuist werd gelanceerd door het Witte Huis.

Het uitgebreide actieplan is een concretisering van de executive order tegen resistentie die president Obama in september vorig jaar liet uitgaan, en van de aankondiging dat hij het federale budget voor resistentiebestrijding in 2016 wil verdubbelen tot 1,2 miljard dollar.

Het meest opvallende actiepunt is vermindering van het antibioticamisbruik in de veehouderij, iets waar van verschillende kanten al heel lang wordt aangedrongen. Helemaal verbieden wil Obama het niet, maar medisch belangrijke antibiotica gebruiken als groeibevorderaars bij verder kerngezonde dieren zou straks niet meer moeten mogen.

Preventief antibiotica toedienen om die dieren te beschermen tegen stressvolle en onhygiënische condities in de intensieve veehouderij mag nog wél, dus het is maar de vraag in hoeverre de maatregel echt zoden aan de dijk zet. In een reactie in C&EN laat de Amerikaanse bond van varkenshouders weten dat ze nu al héél verantwoord bezig is.

Ook de gezondheidszorg moet stappen ondernemen zodat elke patiënt ‘het juiste antibioticum op het juiste moment, in de juiste dosering en gedurende de juiste periode’, krijgt. Wat in de praktijk betekent dat je het gebruik minimaliseert, en dus ook de kans op ontwikkeling van resistentie.

Andere doelen zijn de versnelde ontwikkeling van diagnostische tests die het verschil zien tussen resistente en niet-resistente bacteriën, versneld onderzoek naar nieuwe antibiotica, en versterking van de samenwerking met instituten buiten de VS zoals de wereldgezondheidsorganisatie WHO, de wereldvoedselorganisatie FAO en OIE, de wereldwijde organisatie voor dierenwelzijn.

Of er van de plannen iets terecht komt is natuurlijk nog maar de vraag, in een politiek klimaat waarin élke executive order wordt gezien als aanleiding om de president te beschuldigen van machtsmisbruik.

bron: C&EN, whitehouse.gov