Bèta-amyloïde-eiwitten zijn prima zichtbaar te maken onder de PET-scanner. Zo kun je de ziekte van Alzheimer in een zeer vroeg stadium opsporen en het verloop volgen vóórdat er aan de patiënt iets valt te merken. Dat valt op te maken uit een reeks klinische studies die deze week werden gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de Society of Nuclear Medicine in Salt Lake City.

Voorlopig heb je er nog niet veel aan, omdat tegen alzheimer nog steeds geen effectieve geneesmiddelen bestaan. Maar algemeen wordt aangenomen dat, áls er ooit iets gevonden wordt, je niet vroeg genoeg kunt beginnen met de toediening. Een vroege diagnose kan dus nooit kwaad.

 

Bij die studies zijn twee verschillende markers gebruikt. De ene heet Florbetaben, is bedacht door Bayer en en is gelabeld met fluor-18. De andere, Pittsburgh Compound B ((N-methyl-11C)2-(4’-methylaminofenyl)-6-hydroxybenzothiazol, 11C-PIB) is bedacht door William Klunk en Chester Mathis van de University of Pittsburgh, en werkt met koolstof-11.

 

Beide verbindingen zijn al eerder naar voren geschoven als markers voor amyloïde-bèta. Maar ze zijn nu voor het eerst uitgeprobeerd op honderden ouderen met en zonder alzheimer, die gedurende een aantal jaren werden gevolgd.

 

Daarbij bleek onder meer dat je de eiwitopbouw inderdaad jaren eerder kunt zien dan de gebruikeleijke alzheimer-symptomen zoals vergeetachtigheid.

 

bron: Society of Nuclear Medicine

Onderwerpen