AkzoNobel splitst binnen twaalf maanden de chemicaliëndivisie af en gaat verder als verfproducent. Het kan gaan via verkoop of via een eigen beursnotering maar in beide gevallen gaat de opbrengst grotendeels naar de aandeelhouders, liet het bedrijf vanochtend weten.

De verkoop vormt de kern van de al eerder voor vandaag (19 april) aangekondigde strategie-update, die de aandeelhouders een alternatief moet bieden voor een al dan niet vijandige overname van het gehele concern door PPG of een andere concurrent.

Dat Speciality Chemicals op termijn de deur uit zou gaan was al bekend, alleen niet op welke termijn het zou gebeuren. Er blijken al projectteams te zijn gevormd om de afsplitsing te begeleiden. Daarbij is volgens het concern sprake van tweesporenbeleid: verkoop en verzelfstandiging worden in dit stadium allebei even serieus genomen als optie.

Dat het geld naar de aandeelhouders gaat en niet wordt gebruikt om bijvoorbeeld een andere verffabriek over te nemen en zo een minder gemakkelijke overnameprooi te worden, is ook nieuw.

De aandeelhouders worden dit jaar verder lekker gemaakt met een extra dividenduitkering van € 1,6 miljard. Voor de meer duurzaam ingestelden onder hen is er de aankondiging dat de doelstelling blijft staan om in 2050 CO2-neutraal te zijn, en dat er tussen nu en 2020 € 1 miljard extra in R&D wordt gestoken.

Of het voldoende is om bepaalde partijen te plezieren die liever snel cashen door heel AkzoNobel over te doen aan de hoogste bieder (in dit geval PPG, maar dat doet er voor hen niet zo toe), is afwachten.

bron: AkzoNobel