Methylering van adenine kan bij eukaryoten wel degelijk een belangrijk epigenetisch regelmechanisme zijn. Dat brengt het aantal verschillende basen in ons DNA op zes, suggereren drie publicaties die door Cell online zijn gezet met een samenvattende review erbij.

Tot nu toe werd aangenomen dat bij de epigenetica van eukaryoten, waaronder de mens, alleen de methylering van cytosine een belangrijke rol speelde en die van adenine niet.

Bij bacteriën vind je echter wél veel 6-methyladenine. Tot voor kort werd algemeen aangenomen dat dat onderdeel uitmaakte van de bescherming tegen parasieten die het DNA van hun gastheer enzymatisch proberen af te breken - op de methylering lopen die enzymen vast. Inmiddels is echter duidelijk dat het wel degelijk een regelmechanisme is, op z’n minst bij sommige bacteriesoorten.

Bij eukaryoten, die wat hoger op de evolutionaire ladder staan, werd echter maar heel zelden gemethyleerd adenine aangetroffen. Er waren uitzonderingen maar daarbij bleef het hoe en waarom totaal onduidelijk.

Het gekke was echter dat het DNA van eukaryoten vaak wél het bijbehorende gereedschap lijkt te bevatten in de vorm van genen voor adenine methyltransferase-enzymen. Op zijn minst doen de sequenties er sterk aan denken. Je vindt het motief terug binnen het hele dierenrijk, zelfs bij de mens, en gewoonlijk houdt dat in dat het om de een of andere reden belangrijk is.

En de Cell-publicaties doen nu vermoeden dat we gewoon niet goed hebben gekeken. Met de nieuwste hypergevoelige sequencing- en analysemethoden troffen de auteurs wel degelijk 6-methyladenine aan bij respectievelijk de groene alg Chlamydomonas reinhardtii, het rondwormpje Caenorhabditis elegans en de fruitvlieg Drosophila melanogaster. Het lijkt er sterk op dat het ook een regelfunctie heeft, al is het de vraag welke.

Het zit er dik in dat je bij andere diersoorten hetzelfde zult aantreffen, als je goed zoekt. En op de goede plek: in menselijke placenta’s isooit ook 6-methyladenine aangetroffen, wat zou kunnen betekenen dat het alleen bepaalde celtypes regelt en wellicht vooral tijdens de embryonale ontwikkeling een rol speelt.

bron: Cell