In de toekomst vervangen protonenaccu’s misschien de lithium-ionaccu’s. Australische onderzoekers hebben een werkend prototype ontwikkeld, meldt het International Journal of Hydrogen Energy.

Het prototype was al bijna net zo efficiënt als de veelgebruikte lithium-ionaccu’s. De onderzoekers van RMIT University denken dat ze hem verder kunnen ontwikkelen zodat hij meer energie op kan slaan.

De protonenaccu is een hybride van een proton exchange membrane (PEM) brandstofcel en een opslagmedium. Deze hybride gebruikt, net als de brandstofcel, water als bron van protonen. In de protonenaccu worden protonen niet opgeslagen als waterstofgas, maar door ze te laten binden aan de koolstofelektrode. Hierdoor is er geen waterstoftank nodig.

Tijdens het opladen wordt water omgezet in zuurstof, elektronen en protonen. Die laatsten gaan door een nafion-membraan naar de elektrode van poreuze, geactiveerde koolstof. Hier worden de protonen opnieuw gecombineerd met elektronen en binden ze als waterstofatomen in de poriën van de koolstof. Bij afgifte van energie wordt dit proces omgedraaid. De binding tussen de waterstof en de koolstofelektrode verbreekt. De elektronen komen vrij en de protonen bewegen door het membraan. Aan de andere kant vormen de protonen samen met zuurstof en elektronen weer water.

Bron: International Journal of Hydrogen Energy