Merendeel projectvoorstellen niet goed genoeg

Van de 500 miljoen euro aan aardgasbaten, die door het kabinet is gereserveerd voor innovatieve projecten in de periode 2009-2014, is tot nu toe nog maar 32 miljoen keihard toegezegd. Het merendeel van de ingediende projectvoorstellen moet óf worden aangepast óf is reeds in de prullenmand beland, zo heeft minister Van der Hoeven (EZ) laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Financieele Dagblad kopte woensdag ‘Kabinet kan miljoenen euro’s aan subsidies vooor innovatie niet kwijt’ op de voorpagina.

De 500 miljoen uit het Fonds economische structuurversterking (Fes) is specifiek bedoeld voor de voortzetting van projecten die met geld van eerdere Fes-rondes zijn opgestart en die in deze kabinetsperiode aflopen. Als indieners kwamen consortia van universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijfsleven in aanmerking.

Het kabinet had acht thema’s in gedachten: High tech systemen en materialen, Food & flowers, Life sciences & health, Water, klimaat en ruimte, ICT, Chemie en energie, Creatieve industrie, en Onderwijs. Dat dit lijstje sprekend lijkt op dat van ‘sleutelgebieden’, is niet verrassend. Het streven was om per thema één samenhangend voorstel in te dienen, maar uiteindelijk kwamen er 14 binnen.

De beoordeling door het Centraal Planbureau en een commissie van wijzen blijkt echter genadeloos. Slechts 2 projecten zijn goedgekeurd. De Nederlandse bijdrage aan de Europese kernfusiereactor ITER kan rekenen op 8 miljoen aan FES-geld. En de Netwerkschool, een onderdeel van een project dat het lerarentekort in het beroepsonderwijs moet bestrijden met behulp van ICT, kan rekenen op 14 miljoen. Het FD merkt daarbij op dat het CPB eerder uiterst negatief was over dit project, maar dat oordeel schijnt betrekking te hebben op een eerdere versie die was ingediend voor de Fes-ronde 2008.

Van het resterende geld heeft Van der Hoeven 10 miljoen opzij gezet voor de topinstituten Pharma en Groene Genetica, die niet op de projectenlijst stonden maar wel het voortzetten waard worden geacht.

De rest van het geld moet dus nog worden verdeeld. Zes (niet nader gedefinieerde) projecten op het gebied van Chemie en energie, Onderwijs, High tech systemen en materialen, Food & flowers, en Life sciences & health krijgen na aanpassing een tweede kans. Volgens een woordvoerder van Van der Hoeven gaat het om een beperkt aantal kritiekpunten en is de kans groot dat ze alsnog subsidie krijgen. In totaal is daar 361,3 miljoen euro mee gemoeid.

De voorstellen op het gebied van Water, klimaat en milieu, Creatieve industrie en ICT waren echter geen van alle bruikbaar. Gezien het maatschappelijk belang van deze sectoren laat het kabinet daarvoor geheel nieuwe voorstellen ontwikkelen.

bron: EZ, FD

Onderwerpen