De eerste keer dat de tweede generatie biomassa de steenkool verdrong was 290 miljoen jaar geleden. Dat valt op te maken uit een vergelijking van de genomen van 31 soorten schimmels, meldt een internationaal gezelschap in Science.

Het gaat dan over het moment dat de evolutionaire voorgangers van zogeheten witrotschimmels voor het eerst peroxidase-enzymen gingen aanmaken. Met die enzymen waren ze als eerste (en nog altijd enige) soorten ter wereld in staat om lignine uit biomassa te gaan verteren. Waarna uit die lignine dus geen steenkool meer kon ontstaan.

De onderzoekers hebben nu het genoom van 31 Agaricomycetes-soorten doorzocht op de aanwezigheid van peroxidase-genen en andere genetische codes die handig zijn voor lignine-afbraak. Tot die Agaricomycetes-klasse behoren de witrotschimmels, maar ook bruinrotschimmels en andere soorten die nooit hebben geleerd hoe ze lignine moeten afbreken.

Om op 31 te komen hebben ze 12 soorten voor het eerst moeten sequensen.

Met enig terugrekenen komen ze tot de conclusie dat de eerste peroxidases ongeveer 295 miljoen jaar geleden moeten zijn geëvolueerd, plus of min enkele tientallen miljoenen jaren. Dat kan kloppen: de oudst bekende witrotschimmelfossielen zijn van 260 miljoen jaar geleden.

Het Carboon, de periode waarin vrijwel alle steenkoollagen werden gevormd, eindigde 290 miljoen jaar geleden. Dat kan haast geen toeval zijn.

bron: C&EN, Science

Onderwerpen