In de VS kunnen de komende 20 jaar 100.000 nieuwe banen voor chemici worden gecreëerd. Op voorwaarde dat ondernemerschap actief wordt gestimuleerd, concludeert een taskforce van de American Chemical Society in een zojuist verschenen rapport.

Volgens werkgroepvoorzitter George Whitesides is het eigenlijk raar dat die banen er niet allang zijn, gezien de problemen waar de wereld momenteel mee kampt en de hoeveelheid chemische innovatie die nodig is om ze op te lossen.

Het rapport maakt duidelijk dat de banengroei niet meer van de grote chemische productiebedrijven gaat komen. Sinds 2008 is het aantal banen daar met bijna 25.000 verminderd. Er zijn zelfs statistieken die suggereren dat de afgelopen 20 jaar in de VS 300.000 chemische banen verloren zijn gegaan.

Vandaar dat de ACS nu stelt dat de chemie het van nieuwe bedrijven zal moeten hebben. Overigens een conclusie die onze eigen Regiegroep Chemie onder leiding van Rein Willems al veel eerder trok.

Het verschil met de Nederlandse situatie is dat de ACS vele malen groter is dan onze KNCV, en dus zelf deze kar denkt te kunnen trekken. Het rapport stelt 4 acties voor die de vereniging zou moeten ondernemen:

- opzetten van een afdeling die chemische startups en ondernemers ondersteunt tegen een billijk tarief, of desnoods gratis. Het rapport noemt het een ‘technological farmer’s market’. Te denken valt aan informatie, managementexpertise, mentorschappen en introducties bij kapitaalverschaffers;

- lobbyen bij de federale overheid en bij de afzonderlijke staten voor een beter ondernemersklimaat. Met name worden aanpassingen van de octrooiwetgeving en belastigvoordelen voor samenwerking tussen grote en kleine bedrijven genoemd;

- samenwerken met universiteiten en andere relevante organisaties om studenten te wijzen op de mogelijkheden van een carrière als ondernemer;

- via de media meer aandacht genereren voor startende chemische ondernemers en hun waarde voor de samenleving.

Waarbij het rapport heel slim de meest recente State of the Union-rede van president Obama citeert: “The first step in winning the future is encouraging American innovation. None of us can predict with certainty what the next big industry will be, or where the new jobs will come from …What we can do—what America does better than anyone—is spark the creativity and imagination of our people.”

bron: ACS

Onderwerpen